Alzheimer Centrum

Třebíč

Alzheimer Centrum v Třebíči patří se svými více jak 100 lůžky mezi největší a nejmodernější centra v kraji Vysočina a nabízí svým klientům širokou škálu služeb včetně nadstandardní péče, individuálního přístupu a různých doplňkových služeb.

Alzheimer centrum nabízí pacientům ubytování v jednolůžkových nebo prostorných dvoulůžkových pokojích s vlastním zázemím, které slouží jako obývací nebo návštěvní pokoj s moderním vybavením.
Mezi hlavní priority centra patří umožnit důstojný a kvalitní život lidem s tímto druhem nemoci. Alzheimer centrum je jedním z důležitých zaměstnavatelů v regionu, kdy v plném provozu nabídne práci více jak sedmdesátce zaměstnanců.
Naše služby jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerovy choroby a jejichž situace vyžaduje pravidelný dohled a péči jiné osoby. V příjemném prostředí s domácí atmosférou, profesionálním personálem a rodinným zázemím poskytujeme pobytovou sociální službu a zdravotně ošetřovatelskou péči na vysoké odborné úrovni tak, abychom umožnili maximální možnou soběstačnost a aktivní život našich klientů.
Námi poskytovaná služba vychází z individuálních potřeb a přání klientů, s ohledem na jejich možnosti, zájmy a schopnosti. Zaměřujeme se na pomoc při udržování tělesné a duševní kondice. Respektujeme osobnost každého klienta a podporujeme jej v kontaktu se společenským prostředím, rodinou a přáteli.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Aktuality

Co je v centru nového

14. ledna 2021

Máme nového obyvatele

Přibyl nám zvířecí mazlíček, zakrslý bílý hototský králíček s PP. Jmenuje se...
Pokračovat ve čtení
Testování v zařízení IGF Alzheimer centrum Třebíč s.r.o. probíhá pouze v úterý a...
Pokračovat ve čtení
31. prosince 2020

Konec roku 2020

Pomalu nám končí rok, který byl obzvlášť výjimečný. Pojďme se ještě ohlédnout za...
Pokračovat ve čtení
17. prosince 2020

Nové účesy

Stejně jako my, i naši klienti se chtějí líbit, a to nejen před svými blízkými při...
Pokračovat ve čtení

O nás

Největší a nejmodernější centrum v kraji

Největší a nejmodernější centrum v kraji Alzheimer Centrum Třebíč

Vlastníkem a provozovatelem Alzheimer centra Třebíč je fond kvalifikovaných investorů IG FAMILY podfond, INVEST GATE Funds SICAV a.s. Fond má sídlo v České republice a je regulovaným subjektem pod dohledem ČNB. Touto akvizicí fond naplnil jednu ze svých základních strategií, kterou jsou investice do zdravotnictví.

V případě Vašeho zájmu o investování do projektů fondu IG FAMILY podfond, navštivte náš web, kde získáte více informací...

Web investora
Největší a nejmodernější centrum v kraji Alzheimer Centrum Třebíč

Jak to u nás vypadá

Prohlédněte si naše centrum

IGF Alzheimer Centrum 1
IGF Alzheimer Centrum 2
IGF Alzheimer Centrum 3
IGF Alzheimer Centrum 4
IGF Alzheimer Centrum 5
IGF Alzheimer Centrum 6
IGF Alzheimer Centrum 7
IGF Alzheimer Centrum 8
IGF Alzheimer Centrum 9
IGF Alzheimer Centrum 10
IGF Alzheimer Centrum 11
IGF Alzheimer Centrum 12
IGF Alzheimer Centrum 13
IGF Alzheimer Centrum 14
IGF Alzheimer Centrum 15
IGF Alzheimer Centrum 18
IGF Alzheimer Centrum 17
IGF Alzheimer Centrum 18

Alzheimerova choroba

Neurodegenerativní onemocnění mozku

“Alzheimerova choroba (AD z angl. Alzheimer's disease) je neurodegenerativní onemocnění mozku projevující se ztrátou nervových buněk v některých částech mozku. Jedná se o nejčastější typ demence (tzn. ztráty kognitivních schopností) u osob starších 65 let. K prvním příznakům patří poruchy paměti, postupně se přidává poškození kognitivních a intelektuálních, ale i fyzických schopností. Onemocnění popsal v roce 1906 německý lékař Alois Alzheimer.

Onemocnění se projevuje celou řadou typických příznaků v oblasti paměti (rychlé zapomínání, opakování stejných otázek, ztrácení předmětů a jejich odkládání na nesprávná místa, pokřivení paměti), jazykových schopností (obtížné hledání správných slov, mezery v řeči, používání nesprávných slov či jednodušších slov pro složitější myšlenku), orientaci v prostoru (problém s nalezením cesty, ztrácení se), výkonných funkcích (nesprávná rozhodnutí, obtíže s plánováním relativně jednoduchých aktivit) a chování (apatie, deprese, úzkost, vznětlivost a bludy).”
Alzheimerova choroba ve finále vede k naprosté závislosti postiženého na pomoci jiného člověka.
Onemocnění je charakteristické plíživým nástupem, přičemž počáteční příznaky bývají často přehlédnuty. V prvním stadiu nemoci postižený trpí krátkodobým zhoršením paměti, dočasnou prostorovou i časovou dezorientací a sníženou schopností komunikace. Postupně přestává sám zvládat každodenní činnosti, které mu dříve nečinily problém. Po dvou až čtyřech letech choroba přechází do středně těžkého stadia, charakteristického významnými dlouhodobými výpadky paměti, dezorientací, nesrozumitelnou komunikací a sníženou soběstačností i při základních činnostech. Toto stadium může trvat dva roky až dvacet let. Tato forma plynule přechází do třetího stadia, jež je obvykle provázeno potížemi při příjmu stravy a výraznými poruchami chování. Postižený již téměř nikoho nepoznává a je zcela závislý na péči jiného člověka.
V současné době je Alzheimerova choroba nevyléčitelná. Včasným zahájením léčby však lze lejí průběh zpomalit a zlepšit kvalitu života postižených.
POKRAČOVAT VE ČTENÍ

JÍDELNÍ LÍSTEK

našeho centra

Jídelní lístek

Aktivní život

Aktivní život

Plně podporujeme koncept aktivního stáří. Naším cílem je zajistit co nejvyšší kvalitu života našich klientů. Aktivizační činnosti jsou zaměřovány na udržení a rozvíjení jejich stávajících schopností a dovedností nejen po stránce sociální, ale také psychické a fyzické.
Nabízíme celou řadu aktivizačních programů probíhajících individuální i skupinovou formou. Při aktivizaci dbáme na důležitost prožitku z radostných činností, které dávají životům našich klientů smysl i další motivaci do budoucna.
Klienti se mohou věnovat činnostem, o které mají zájem, pokud jejich rozsah není na úkor jejich zdraví a pokud je provozní podmínky v centru umožňují.

Fyzioterapie

Fyzioterapie je obor zabývající se diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Našim klientům poskytujeme kvalitní fyzioterapeutickou péči: kondiční cvičení, rehabilitaci, dechová cvičení. Fyzioterapeutická nabídka zahrnuje rovněž vodoléčbu a teploléčbu. Snažíme se o to, aby byla odstraněna prvotní příčina daných problémů, ne jen symptomy, tak aby se klientovi obtíže nevracely.

Fyzioterapie

Zdravotní péče

Zdravotní péče

Zdravotní péči zajišťuje praktický lékař, který do zařízení pravidelně dochází, a všeobecné zdravotní sestry s registrací, které jsou v domově přítomny neustále a klientům poskytují odbornou ošetřovatelskou péči podle indikace lékaře. Odborná vyšetření a ošetření jsou prováděna dle indikace praktického lékaře v nemocnici. V centru bude také v případě potřeby k dispozici psycholog a psychiatr.

Stravování

Svým klientům zajišťujeme celodenní stravování v plném rozsahu.
Jídelníčky jsou sestavovány na základě jednotlivých potřeb klientů se zřetelem na jejich věk a zdravotní stav tak, aby byl zajištěn dostatečný příjem kompletní a plnohodnotné výživy. Dbáme na pestrost a rozmanitost pokrmů a jejich výživovou hodnotu. Pokrmy jsou připravovány z čerstvých surovin. Samozřejmostí je péče o dodržování pitného režimu. O dietním, bezlepkovém stravování jednotlivých klientů rozhoduje lékař.

Stravování

Doplňkové služby

Doplňkové služby

Zařízení nabídne i širokou škálu doplňkových služeb, jako jsou kadeřnictví, kosmetika, manikúra, pedikúra, masáže. Tyto služby nejsou zahrnuty v základním rozsahu poskytované péče a klient je hradí individuálně, přímo poskytovateli dané doplňkové služby.

Individuální přístup

Individuální přístup k poskytované péči a zájem zaměstnanců jsou základem lidského porozumění, úcty a respektu vůči důstojnému stáří.
Cílem je pomoci klientovi prožít radostné a důstojné stáří v prostředí, kde se cítí dobře a bezpečně.

Individuální přístup

FOTOGALERIE

stavby centra

FOTOGALERIE

stavby centra

Kariéra

Aktuální volné pracovní pozice

 • nástupní mzda 35 000 Kč + příplatky, možnost zkráceného úvazku (od 0,2 úvazku), DPP, DPČ
 • 5 týdnů dovolené
 • benefity až 10 000 Kč ročně
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na dopravu
Předpokládáme:
 • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
 • zdravotní způsobilost, bezúhonnost
 • samostatnost, komunikační dovednosti, psychická odolnost, práce s PC

V případě zájmu nám prosím zašlete Váš životopis a motivační dopis na: kariera@igfalzheimercentrum.cz

 • nástupní mzda 22 000 Kč + příplatky
 • 5 týdnů dovolené
 • benefity až 5 000 Kč ročně
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na dopravu
Předpokládáme:
 • kurz “Pracovník v sociálních službách” - lze absolvovat i v průběhu zaměstnání
 • minimálně základní vzdělání nebo středoškolské vzdělání
 • zdravotní způsobilost, bezúhonnost
 • komunikační dovednosti a chuť pomáhat lidem
 • samostatnost v rozhodování, psychická odolnost, práce s PC

V případě zájmu nám prosím zašlete Váš životopis a motivační dopis na: kariera@igfalzheimercentrum.cz

 • nadprůměrné mzdové ohodnocení
 • krátký / dlouhý týden
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na penzijní připojištění a další benefity
 • práce v příjemném kolektivu
 • zvýhodněné firemní stravování
Předpokládáme:
 • vyučení v oboru gastronomie a praxi v provozu (min. 3 roky)
 • samostatnost v rozhodování
 • komunikační dovednosti
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

V případě zájmu nám prosím zašlete Váš životopis a motivační dopis na: kariera@igfalzheimercentrum.cz

 • nástupní mzda 27 000 Kč + příplatky
 • min. středoškolské zdravotnické vzdělání
 • 5 týdnů dovolené
 • benefity až 5 000 Kč ročně
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na dopravu
 • možnost seberealizace a dalšího vzdělávání
Předpokládáme:
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost
 • samostatnost, komunikační dovednosti, psychická odolnost, práce s PC

V případě zájmu nám prosím zašlete Váš životopis a motivační dopis na: kariera@igfalzheimercentrum.cz

Kontaktujte nás

pokud máte jakýkoliv dotaz

Recepce centra
+420 778 408 440
recepce@igfalzheimercentrum.cz

Pokud byste se rádi stali klienty našeho centra, kontaktujte prosím jednu z našich sociálních pracovnic:

Mgr. Soňa Dvořáková

Vedoucí sociální pracovník
Telefon
+420 778 706 704
Email
sona.dvorakova@igfalzheimercentrum.cz

Hana Novotná, DiS.

Sociální pracovnice
Telefon
+420 778 408 443
Email
hana.novotna@igfalzheimercentrum.cz

Management centra

Marek Bílík

Ředitel centra
Telefon
+420 731 578 815
Email
marek.bilik@igfalzheimercentrum.cz

Vendula Kludáková

Vrchní sestra
Telefon
+420 778 722 155
Email
vendula.kludakova@igfalzheimercentrum.cz

Mgr. Soňa Donutilová

Vedoucí provozu
Telefon
+420 778 408 534
Email
sona.donutilova@igfalzheimercentrum.cz

Zanechte nám zprávu