Alzheimer Centrum

Třebíč

Alzheimer Centrum v Třebíči patří se svými více jak 100 lůžky mezi největší a nejmodernější centra v kraji Vysočina a nabízí svým klientům širokou škálu služeb včetně nadstandardní péče, individuálního přístupu a různých doplňkových služeb.

Alzheimer centrum nabízí pacientům ubytování v jednolůžkových nebo prostorných dvoulůžkových pokojích s vlastním zázemím, které slouží jako obývací nebo návštěvní pokoj s moderním vybavením.
Mezi hlavní priority centra patří umožnit důstojný a kvalitní život lidem s tímto druhem nemoci. Alzheimer centrum je jedním z důležitých zaměstnavatelů v regionu, kdy v plném provozu nabídne práci více jak sedmdesátce zaměstnanců.
Naše služby jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerovy choroby a jejichž situace vyžaduje pravidelný dohled a péči jiné osoby. V příjemném prostředí s domácí atmosférou, profesionálním personálem a rodinným zázemím poskytujeme pobytovou sociální službu a zdravotně ošetřovatelskou péči na vysoké odborné úrovni tak, abychom umožnili maximální možnou soběstačnost a aktivní život našich klientů.
Námi poskytovaná služba vychází z individuálních potřeb a přání klientů, s ohledem na jejich možnosti, zájmy a schopnosti. Zaměřujeme se na pomoc při udržování tělesné a duševní kondice. Respektujeme osobnost každého klienta a podporujeme jej v kontaktu se společenským prostředím, rodinou a přáteli.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ
Centrum header

Aktuality

Co je v centru nového

21. května 2020

Obnovení návštěv

Vážení návštěvníci našeho centra, věnujte prosím pozornost podmínkám, které...
Pokračovat ve čtení
19. května 2020

Hledáme nové kolegy!

Zajímá Vás práce v sociálních službách Pak se přidejte k nám do milého kolektivu IGF...
Pokračovat ve čtení
14. května 2020

Poděkování za roušky

Děkujeme paní Jitce Hrdličkové za zaslané...
Pokračovat ve čtení
13. května 2020

Den matek

Ani nám v centru neunikl Den matek...
Pokračovat ve čtení

O nás

Největší a nejmodernější centrum v kraji

Největší a nejmodernější centrum v kraji Alzheimer Centrum Třebíč

Vlastníkem a provozovatelem Alzheimer centra Třebíč je fond kvalifikovaných investorů IG FAMILY podfond, INVEST GATE Funds SICAV a.s. Fond má sídlo v České republice a je regulovaným subjektem pod dohledem ČNB. Touto akvizicí fond naplnil jednu ze svých základních strategií, kterou jsou investice do zdravotnictví.

V případě Vašeho zájmu o investování do projektů fondu IG FAMILY podfond, navštivte náš web, kde získáte více informací...

Web investora
Největší a nejmodernější centrum v kraji Alzheimer Centrum Třebíč

Jak to u nás vypadá

Prohlédněte si naše centrum

IGF Alzheimer Centrum 1
IGF Alzheimer Centrum 2
IGF Alzheimer Centrum 3
IGF Alzheimer Centrum 4
IGF Alzheimer Centrum 5
IGF Alzheimer Centrum 6
IGF Alzheimer Centrum 7
IGF Alzheimer Centrum 8
IGF Alzheimer Centrum 9
IGF Alzheimer Centrum 10
IGF Alzheimer Centrum 11
IGF Alzheimer Centrum 12
IGF Alzheimer Centrum 13
IGF Alzheimer Centrum 14
IGF Alzheimer Centrum 15
IGF Alzheimer Centrum 18
IGF Alzheimer Centrum 17

Alzheimerova choroba

Neurodegenerativní onemocnění mozku

“Alzheimerova choroba (AD z angl. Alzheimer's disease) je neurodegenerativní onemocnění mozku projevující se ztrátou nervových buněk v některých částech mozku. Jedná se o nejčastější typ demence (tzn. ztráty kognitivních schopností) u osob starších 65 let. K prvním příznakům patří poruchy paměti, postupně se přidává poškození kognitivních a intelektuálních, ale i fyzických schopností. Onemocnění popsal v roce 1906 německý lékař Alois Alzheimer.

Onemocnění se projevuje celou řadou typických příznaků v oblasti paměti (rychlé zapomínání, opakování stejných otázek, ztrácení předmětů a jejich odkládání na nesprávná místa, pokřivení paměti), jazykových schopností (obtížné hledání správných slov, mezery v řeči, používání nesprávných slov či jednodušších slov pro složitější myšlenku), orientaci v prostoru (problém s nalezením cesty, ztrácení se), výkonných funkcích (nesprávná rozhodnutí, obtíže s plánováním relativně jednoduchých aktivit) a chování (apatie, deprese, úzkost, vznětlivost a bludy).”
Alzheimerova choroba ve finále vede k naprosté závislosti postiženého na pomoci jiného člověka.
Onemocnění je charakteristické plíživým nástupem, přičemž počáteční příznaky bývají často přehlédnuty. V prvním stadiu nemoci postižený trpí krátkodobým zhoršením paměti, dočasnou prostorovou i časovou dezorientací a sníženou schopností komunikace. Postupně přestává sám zvládat každodenní činnosti, které mu dříve nečinily problém. Po dvou až čtyřech letech choroba přechází do středně těžkého stadia, charakteristického významnými dlouhodobými výpadky paměti, dezorientací, nesrozumitelnou komunikací a sníženou soběstačností i při základních činnostech. Toto stadium může trvat dva roky až dvacet let. Tato forma plynule přechází do třetího stadia, jež je obvykle provázeno potížemi při příjmu stravy a výraznými poruchami chování. Postižený již téměř nikoho nepoznává a je zcela závislý na péči jiného člověka.
V současné době je Alzheimerova choroba nevyléčitelná. Včasným zahájením léčby však lze lejí průběh zpomalit a zlepšit kvalitu života postižených.
POKRAČOVAT VE ČTENÍ

JÍDELNÍ LÍSTEK

našeho centra

Jídelní lístek

Aktivní život

Aktivní život

Plně podporujeme koncept aktivního stáří. Naším cílem je zajistit co nejvyšší kvalitu života našich klientů. Aktivizační činnosti jsou zaměřovány na udržení a rozvíjení jejich stávajících schopností a dovedností nejen po stránce sociální, ale také psychické a fyzické.
Nabízíme celou řadu aktivizačních programů probíhajících individuální i skupinovou formou. Při aktivizaci dbáme na důležitost prožitku z radostných činností, které dávají životům našich klientů smysl i další motivaci do budoucna.
Klienti se mohou věnovat činnostem, o které mají zájem, pokud jejich rozsah není na úkor jejich zdraví a pokud je provozní podmínky v centru umožňují.

Fyzioterapie

Fyzioterapie je obor zabývající se diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového aparátu. Našim klientům poskytujeme kvalitní fyzioterapeutickou péči: kondiční cvičení, rehabilitaci, dechová cvičení. Fyzioterapeutická nabídka zahrnuje rovněž vodoléčbu a teploléčbu. Snažíme se o to, aby byla odstraněna prvotní příčina daných problémů, ne jen symptomy, tak aby se klientovi obtíže nevracely.

Fyzioterapie

Zdravotní péče

Zdravotní péče

Zdravotní péči zajišťuje praktický lékař, který do zařízení pravidelně dochází, a všeobecné zdravotní sestry s registrací, které jsou v domově přítomny neustále a klientům poskytují odbornou ošetřovatelskou péči podle indikace lékaře. Odborná vyšetření a ošetření jsou prováděna dle indikace praktického lékaře v nemocnici. V centru bude také v případě potřeby k dispozici psycholog a psychiatr.

Stravování

Svým klientům zajišťujeme celodenní stravování v plném rozsahu.
Jídelníčky jsou sestavovány na základě jednotlivých potřeb klientů se zřetelem na jejich věk a zdravotní stav tak, aby byl zajištěn dostatečný příjem kompletní a plnohodnotné výživy. Dbáme na pestrost a rozmanitost pokrmů a jejich výživovou hodnotu. Pokrmy jsou připravovány z čerstvých surovin. Samozřejmostí je péče o dodržování pitného režimu. O dietním, bezlepkovém stravování jednotlivých klientů rozhoduje lékař.

Stravování

Doplňkové služby

Doplňkové služby

Zařízení nabídne i širokou škálu doplňkových služeb, jako jsou kadeřnictví, kosmetika, manikúra, pedikúra, masáže. Tyto služby nejsou zahrnuty v základním rozsahu poskytované péče a klient je hradí individuálně, přímo poskytovateli dané doplňkové služby.

Individuální přístup

Individuální přístup k poskytované péči a zájem zaměstnanců jsou základem lidského porozumění, úcty a respektu vůči důstojnému stáří.
Cílem je pomoci klientovi prožít radostné a důstojné stáří v prostředí, kde se cítí dobře a bezpečně.

Individuální přístup

FOTOGALERIE

stavby centra

FOTOGALERIE

stavby centra

Kariéra

Aktuální volné pracovní pozice

Všeobecná zdravotní sestra

+
 • plat až 29 000 Kč + příplatky
 • 4 dny sick days
 • 5 týdnů dovolené
 • benefity až 10 000 Kč ročně
 • Náborový příspěvek 30 000 Kč
 • příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění
 • příspěvek na dopravu
Předpokládáme:
 • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
 • praxe v lůžkovém zařízení min. 3 roky
 • zdravotní způsobilost, bezúhonnost
 • znalost SQSS
 • samostatnost, komunikační dovednosti, psychická odolnost, práce s PC

V případě zájmu nám prosím zašlete Váš životopis a motivační dopis na: kariera@igfalzheimercentrum.cz

Pečovatel/ka - pracovník přímé obslužné péče

+
 • plat až 20 000 Kč + příplatky
 • 4 dny sick days
 • 5 týdnů dovolené
 • benefity až 5 000 Kč ročně
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na dopravu
Předpokládáme:
 • kurz “Pracovník v sociálních službách” - lze absolvovat i v průběhu zaměstnání
 • minimálně základní vzdělání nebo středoškolské vzdělání
 • zdravotní způsobilost, bezúhonnost
 • komunikační dovednosti a chuť pomáhat lidem
 • samostatnost v rozhodování, psychická odolnost, práce s PC

V případě zájmu nám prosím zašlete Váš životopis a motivační dopis na: kariera@igfalzheimercentrum.cz

Kuchař

+
 • nadprůměrné mzdové ohodnocení
 • krátký / dlouhý týden
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na penzijní připojištění a další benefity
 • práce v příjemném kolektivu
 • zvýhodněné firemní stravování
Předpokládáme:
 • vyučení v oboru gastronomie a praxi v provozu (min. 3 roky)
 • samostatnost v rozhodování
 • komunikační dovednosti
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

V případě zájmu nám prosím zašlete Váš životopis a motivační dopis na: kariera@igfalzheimercentrum.cz

Aktivizační pracovnice/pracovník

+
 • zajímavé mzdové ohodnocení
 • 4 dny sick days
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na penzijní připojištění a další benefity
 • příspěvek na dopravu
Předpokládáme:
 • minimálně vyučení v oboru, výhodou středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v pedagogickém, sociálním nebo zdravotnickém oboru
 • výhodou zkušenost s výtvarnými, pohybovými a hudebními aktivitami, hra na hudební nástroj
 • manuální zručnost, kreativita, komunikační dovednosti
 • zdravotní způsobilost, bezúhonnost
 • samostatnost v rozhodování, psychická odolnost, práce s PC

V případě zájmu nám prosím zašlete Váš životopis a motivační dopis na: kariera@igfalzheimercentrum.cz

Kontaktujte nás

pokud máte jakýkoliv dotaz

Recepce centra
+420 778 408 440
recepce@igfalzheimercentrum.cz

Pokud byste se rádi stali klienty našeho centra, kontaktujte prosím jednu z našich sociálních pracovnic:

Mgr. Soňa Dvořáková

Sociální pracovnice
Telefon
+420 778 706 704
Email
sona.dvorakova@igfalzheimercentrum.cz

Bc. Aneta Chládková

Sociální pracovnice
Telefon
+420 778 706 705
Email
aneta.chladkova@igfalzheimercentrum.cz

Hana Novotná, DiS.

Sociální pracovnice
Telefon
+420 778 408 443
Email
hana.novotna@igfalzheimercentrum.cz

Management centra

Marek Bílík

Ředitel centra
Telefon
+420 731 578 815
Email
marek.bilik@igfalzheimercentrum.cz

Mgr. Olga Dolečková, DiS

Vedoucí zdravotního úseku
Telefon
+420 778 722 155
Email
olga.doleckova@igfalzheimercentrum.cz

Bc. Vladimíra Škarvadová

Vedoucí provozního úseku
Telefon
+420 778 408 950
Email
vladimira.skarvadova@igfalzheimercentrum.cz

Zanechte nám zprávu

Podpořil Kraj Vysočina Podpořilo město Třebíč
IGF Alzheimer Centrum Trebíč Družstevní 1320, Horka-Domky, 674 01 Třebíč Šipka nahoru
© Copyright 2020
IGF Alzheimer centrum Třebíč s.r.o.
IČO: 063 50 151
DIČ: CZ06350151
DATOVÁ SCHRÁNKA: a55qavm

Zásady ochrany osobních údajů
Psychological – Psychometric analysis & PR & Campaigns & Marketing & Advertisement & Non-verbal Communication & Media<